Wczesna Interwencja Psychologiczna

Pierwsza w Polsce strona poświęcona tematyce Wczesnej Interwencji, rozumianej jako interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie małego dziecka i jego rodziny.

Zapraszam specjalistów do czerpania inspiracji w pracy terapeutycznej z dziećmi od 0 – 3 r.ż.

Zapraszam rodziców do poszukiwania wsparcia, wzmacniania własnych umiejętności i możliwości przezwyciężania problemów rozwojowych małego dziecka.