Terapeuta Integracji Sensorycznej

        Integracja Sensoryczna to złożony proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera sygnały z receptorów zmysłowych (dotyk, układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, węch, smak, wzrok, słuch), organizuje je i interpretuje. W ten sposób właśnie nasz mózg otrzymuje informacje o otaczającym świecie.  Rozwój procesów integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie prenatalnym i z czasem przechodzi przez kolejne etapy. Niedojrzałość określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju dziecka może powodować trudności w jego funkcjonowaniu.

Kiedy rodzice powinni rozważyć wizytę u terapeuty Integracji Sensorycznej?

  • w przypadku, kiedy dziecko jest nadruchliwe, dużo biega, skacze, ma problem z zatrzymaniem się
  • nie lubi się brudzić, dotykać różnorodnych faktur
  • nie lubi się przytulać, dotykać, czesać, ubierać, uwierają go metki, rozkrywa się, zdejmuje ubrania
  • ma wybiórczą dietę – odmawia spożywania określonych produktów, w momencie jedzenia może pojawiać się odruch wymiotny
  • często się potyka, zderza z przedmiotami, ma trudności z opanowaniem jazdy rowerem, jedzeniem sztućcami
  • wchodzi w szczeliny między meblami, dociska się, gryzie

         Pierwsze spotkania z terapeutą to oczywiście diagnoza – specjalista przeprowadza wywiad z rodzicem i na kolejnych spotkaniach (około trzech) obserwuje i sprawdza wszystkie systemy sensoryczne, w obrębie których dziecko mogłoby potrzebować wsparcia. Jeśli zachodzi taka konieczność formułuje cele pracy z małym pacjentem.

         Terapia Integracji Sensorycznej ma formę przyjemniej zabawy – dziecko huśta się, jeździ na deskorolce, bawi się przedmiotami o zróżnicowanej fakturze. Poprzez takie oddziaływania stopniowo dokonuje się proces integracji bodźców sensorycznych i informacji z ośrodkowego układu nerwowego. Terapia prowadzona jest w odpowiednio przygotowanej sali, pełnej specjalistycznych sprzętów, z wykorzystywaniem tych dobranych do potrzeb dziecka.