Logopeda

         We wczesnej interwencji logopedycznej upatruje się szansy na osiągniecie najlepszych efektów terapeutycznych w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego.
Terapia logopedyczna to często systematyczna i długotrwała praca specjalisty, która ma na celu zapobiegać rozwijaniu się czy pogłębianiu deficytów w zakresie mowy i komunikacji. Celem pracy logopedy we wczesnym wspomaganiu jest usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych poprzez stymulacje obszaru ustno-twarzowego, usprawnianie komunikacji i wspieranie pozostałych sfer rozwoju, ściśle powiązanych z mową. Pomaga on rodzicom w momencie pojawienia się problemów z oddychaniem, ssaniem, połykaniem, gryzieniem czy przeżuwaniem pokarmów. Niezwykle ważna jest tutaj współpraca z rodzicem małego pacjenta, który w środowisku domowym stosuje się do wskazówek, jakie otrzymuje od prowadzącego specjalisty.

Kiedy należy zgłosić się do logopedy?
              Nieprawidłowości, jakie mogą mieć wpływ na rozwój mowy, można zaobserwować już w pierwszym roku życia dziecka. Ważna jest świadomość, by opieką logopedyczną obejmować od urodzenia te dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka – m.in. wcześniaki, dzieci z ciąż o przebiegu mocno obciążonym i okołoporodowych komplikacjach oraz dzieci ze stwierdzoną już niepełnosprawnością. Dzięki dużej plastyczności mózgu w tym okresie znacznie łatwiej jest korygować zaburzone funkcje. W przypadku dzieci niebędących w grupie zagrożonej niepełnosprawnością od momentu urodzenia, w oparciu o własną wiedzę dotyczącą małego człowieka w jego pierwszych latach życia, należy zwrócić uwagę na odstępstwa od istniejących norm rozwojowych. Warto przy tym pamiętać jednak, że każde dziecko rozwija się swoim własnym tempem i jest to zupełnie naturalnym zjawiskiem. Na pewno niepokoić rodzica powinien opóźniony rozwój mowy, brak reakcji dziecka na głośne dźwięki, nieprawidłowości w budowie jamy ustnej czy ciągłe oddychanie przez otwartą buzię. By nie zamartwiać się niepotrzebnie lub też niczego nie przegapić dobrze udać się na wizytę kontrolą – specjalista wyjaśni, co się dzieje i w razie potrzeby udzieli wskazówek.
I pamiętać, że w przypadku dzieci, które rozwijają się prawidłowo najlepszym źródłem stymulacji są kochający rodzice i przyjazne, bezpieczne otoczenie, w którym dziecko może wzrastać.