Psycholog

          Pierwszym zadaniem psychologa we wczesnej interwencji jest zebranie istotnych informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz szczegółowa diagnoza jego funkcjonowania poznawczego i społeczno-emocjonalnego. Psycholog patrzy na dziecko w sposób całościowy, w pierwszej kolejności sprawdza, czy trudności zgłaszane przez rodziców są rzeczywiście niepokojące z punktu widzenia rozwoju dziecka. W dalszej kolejności poszukuje przyczyn pojawiającego się problemu, dlatego zdarza się nierzadko, że zaleca konsultacje u innych specjalistów. Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o wywiad z opiekunami, obserwację dziecka, próby kliniczne oraz standardowe metody diagnostyczne. Badanie ma formę bardzo przyjemną – przypomina ono zabawę, na podstawie której psycholog ocenia poziom funkcjonowania małego pacjenta (to, czy rozumie polecenia, potrafi je wykonać, w jaki sposób to robi, jak zachowuje się w kontakcie z innymi dziećmi, dorosłymi). Trafna i wnikliwa diagnoza jest podstawą formułowania celów terapii dla dziecka. Psycholog, który opiekuje się rodziną monitoruje jego rozwój i  pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, na bieżąco przekazując informacje odnośnie postępów terapeutycznych. Wspiera ich także w rozwijaniu swoich kompetencji wychowawczych i przekazuje im wskazówki do pracy w środowisku domowym. Jeśli natomiast na dany moment nie ma potrzeby wdrażania jakichkolwiek form usprawniania, specjalista zaleca okresowe konsultacje i w ten sposób dziecko pozostaje pod ścisłą kontrolą, a rodzina może czuć się zaopiekowana.

            W przypadku, kiedy rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka i nie jest pewien do jakiego specjalisty zgłosić się, to najlepszym wyborem na początek będzie właśnie psycholog dziecięcy. Zapozna się wstępnie z problemem i w razie konieczności przekieruje rodzinę do innego specjalisty (logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty SI, neurologa, psychiatry dziecięcego).